4 tillfällen då du kan vilja sälja guld

Genom att investera i guldtackor kan du på ett effektivt sätt skydda dig mot såväl inflation som svängningar på aktiemarknaden. Men ibland kan det också vara ett bra läge att sälja guld och frigöra lite kontanter. Fortsätt att läsa för att få reda på när du kan vilja överväga att göra detta!

Du kan vilja sälja guld i dessa situationer

Det kan finnas en rad olika tillfällen då det är en bra idé att sälja guld. Några exempel på sådana är:

  • När du behöver pengar. Ett av de vanligaste skälen till att personer väljer att avyttra sina guldtackor är för att de behöver pengar. En guldtacka är trots allt e n likvid tillgång som du enkelt kan omvandla till kontanter. Men innan du väljer att sälja din guldtacka bör du fundera på om du inte kan få tag på pengarna någon annanstans. Kanske har du pengar liggandes på ett sparkonto eller liknande?
  • När du vill göra andra investeringar. Ett annat vanligt skäl till att sälja guld är att man vill göra en annan specifik investering. Det kan till exempel handla om att du vill diversifiera din investeringsportfölj. Det kan också röra sig om att du vill försöka skydda din förmögenhet mot inflation eller hedga dig mot svängningarna på marknaden. Som ett led i denna strategi kan du vilja avyttra din guldtacka för att på så vis ta hem lite vinst.
  • När priset på guld står högt. Priset på guld avgörs av faktorer såsom tillgång och efterfrågan. Därför kan priset fluktuera en hel del över tid. När priset på guld står högt kan det vara ett bra läge att avyttra guldtackor och dra nytta av det höga priset. Värt att tänka på är dock att priset kan vara volatilt och fluktuera ganska snabbt.
  • När du vill dra ner din riskexponering. Ett annat skäl att avyttra guldtackor eller andra guldföremål är för att dra ner på riskexponeringen. Guldet kan vara en trygg hamn i tider av ekonomisk osäkerhet. Men om du har en alltför stor del av din förmögenhet allokerad till guld kan du vilja minska riskexponeringen lite grann.